Szkolimy się wspólnie z naszymi czeskimi kolegami w służbie

W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono szkolenie nt. „Pełnienie służby w ramach wspólnych patroli polsko- czeskich”.

W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono szkolenie nt. „Pełnienie służby w ramach wspólnych patroli polsko- czeskich”.

W dniach 14 i 15 maja 2024 r. wykładowcy OSS SG w Lubaniu podczas zajęć teoretycznych zapoznali uczestników, poprzez platformę e-lerning, z przepisami prawnymi dotyczącymi pełnienia wspólnych polsko-czeskich patroli.

Omówiono również aspekty związane z realizacją polsko-czeskiej umowy oraz porozumienia o wspólnych patrolach. Polscy i czescy funkcjonariusze doskonalili umiejętności użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, taktyki i technik interwencji, podczas realizacji wspólnych działań oraz doprowadzania osób.

W trakcie szkolenia szczególną uwagę zwracano na wzajemne ubezpieczanie się funkcjonariuszy obu współdziałających służb oraz wzajemną komunikację.

Nabyta wiedza i umiejętności z pewnością owocować będą podczas wspólnie pełnionej służby, gdzie wzajemne zaufanie i poczucie współodpowiedzialności są gwarantem  bezpieczeństwa  w realizacji zadań na najwyższym poziomie.   

SG w Lubaniu