Wybory sołtysów na terenie Gminy Lubań

Zgodnie z wydanymi zarządzeniami Wójta Gminy Lubań, w dniu 16 czerwca 2024 r. na terenie Gminy Lubań przeprowadzone zostaną wybory na sołtysów w poszczególnych sołectwach.

Zgodnie z wydanymi zarządzeniami Wójta Gminy Lubań, w dniu 16 czerwca 2024 r. na terenie Gminy Lubań przeprowadzone zostaną wybory na sołtysów w poszczególnych sołectwach.

Szczegóły dostępne są pod:

Gmina Lubań