Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD naprawi zniszczenia

W połowie maja odbyło się spotkanie dotyczące szkód, jakie na drogach, będących w zarządzie Burmistrza Miasta Lubań, spowodowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa Sp. z o.o. podczas dojazdów do placów budowy.

W połowie maja odbyło się spotkanie dotyczące szkód, jakie na drogach, będących w zarządzie Burmistrza Miasta Lubań, spowodowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa Sp. z o.o. podczas dojazdów do placów budowy.

Firma ELBUD, w imieniu Polskich Sieci Energetycznych, w ramach budowy linii 400 kV relacji Mikułowa – Świebodzice, montuje przewody oraz słupy energetyczne o wysokości 45 – 80 m. Sposób prowadzenia prac spowodował szereg szkód.

Na placu budowy zadania inwestycyjnego „Budowa i oznakowanie Lubańskiej pętli rowerowej” uszkodzone zostały elementy ogrodzenia ogródków działkowych, pojawiły się hałdy ziemi przy i na trasie ścieżki rowerowej, uszkodzone zostały też odcinki nawierzchni bitumicznej jezdni. 

Uszkodzona i zanieczyszczona została także nawierzchnia i pobocza drogi. Zostało tam wprowadzone ograniczone tonażowe do 12 t, a sprzęt wykorzystywany przez firmę ELBUD Warszawa znacznie przewyższał tę wartość. Wykonawca drogi, firma ELTOR z Lubania, poinformował, że nie bierze odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia, skutkiem czego może być utrata gwarancji umownej. 

W wyniku spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Lubań, wykonawców miejskich inwestycji (firmy ELTOR oraz ZOBUD) oraz firmy ELBUD, ustalono sposób i termin naprawy szkód do 30 sierpnia. 

- Jeśli firma nie podejmie działań, do których się zobowiązała, wybierzemy wykonawcę zastępczego, a kosztami obciążymy Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUDzapowiedział Burmistrz Miasta Lubań Grzegorz Wieczorek. Równocześnie chciałbym podziękować mieszkańcom za czujność i zgłaszanie nieprawidłowości, które pojawiły się w związku z działalnością firmy energetycznej, a Straży Miejskiej za regularne patrolowanie terenu, dzięki czemu szkody zostały ograniczone. Przepraszam za wszelkie niedogodności i mam nadzieję, że problem zostanie szybko rozwiązany – dodał G. Wieczorek.

(ŁCR)