Jutro XXX Regionalny Przegląd Piosenki „Nieprzetartego Szlaku” i Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych

Dyrektor, Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Pracownicy i Uczniowie SOSW zapraszają na widownię do wspólnej zabawy i integracji z osobami z niepełnosprawnościami podczas XXX Przeglądu Piosenki „Nieprzetartego Szlaku” i Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych, który odbędzie się dnia 23 maja 2024 roku w godzinach 9:00-13:00 w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu.

Dyrektor, Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Pracownicy i Uczniowie SOSW zapraszają na widownię do wspólnej zabawy i integracji z osobami z niepełnosprawnościami podczas XXX Przeglądu Piosenki „Nieprzetartego Szlaku” i Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych, który odbędzie się dnia 23 maja 2024 roku w godzinach 9:00-13:00 w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu.

(SOSW)