Siekierczyński samorząd z wizytą w Zklastrze

18 maja b.r., na zaproszenie Pana Alberta Gryszczuk - Prezesa Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii, siekierczyńscy radni, Wójt Gminy Siekierczyn oraz pracownicy Urzędu Gminy Siekierczyn, gościli w Zgorzeleckim Klastrze Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (Zklaster).

18 maja b.r., na zaproszenie Pana Alberta Gryszczuk - Prezesa Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii, siekierczyńscy radni, Wójt Gminy Siekierczyn oraz pracownicy Urzędu Gminy Siekierczyn, gościli w Zgorzeleckim Klastrze Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (Zklaster).

Wizyta rozpoczęła się od obejrzenia farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w okolicach Zgorzelca, gdzie zaprezentowane zostały najnowsze rozwiązania techniczne zastosowane przez ZKlaster w procesach wytworzenia i przesyłu tzw. „zielonej energii”.

Następnie, po przejechaniu do nowej siedziby Zklastra, Pani Agnieszka Spirydowicz - Prezes Zarządu Zklastra oraz Pan Albert Gryszczuk zaprezentowali przybyłym gościom aktualne trendy oraz kierunki rozwoju w pozyskiwaniu odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązania formalne i praktyczne gospodarki klastrowej, w których Zklaster jest niewątpliwym liderem.

Gospodarze spotkania zaprezentowali również projekty, w których aktualnie uczestniczą, kierunki transformacji energetycznej regionu oraz bezpieczeństwa energetycznego regionu i kraju. Na zakończenie w sposób wyczerpujący odpowiedziano na pytania zadawane przez przybyłych gości.

Gmina Siekierczyn