Nasi nowi czworonożni podopieczni zaczynają przygodę ze Strażą Graniczną

W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu rozpoczęła się druga w tym roku edycja szkolenia specjalistycznego z zakresu kynologii służbowej przewodników psów tropiąco-patrolowych.

W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu rozpoczęła się druga w tym roku edycja szkolenia specjalistycznego z zakresu kynologii służbowej przewodników psów tropiąco-patrolowych.

 W szkoleniu uczestniczą funkcjonariusze z Nadbużańskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego oraz Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Poza zajęciami praktycznymi, ukierunkowanymi głównie na pracę z psem na śladzie, słuchacze zdobędą również wiedzę z zakresu teorii szkolenia psów, przepisów regulujących użycie psa w służbie, w tym jako środka przymusu bezpośredniego, a także podstaw weterynarii i udzielania psu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. W dniu rozpoczęcia szkolenia kadra dydaktyczna Zakładu Kynologii przydzieliła funkcjonariuszom uczestniczącym w szkoleniu nowo zakupione psy. 

Poniżej prezentujemy naszych podopiecznych, wśród których są 4 owczarki niemieckie i 2 owczarki belgijskie malionois. 

Lubańska SG