Odnawiamy oznakowanie poziome na miejskich drogach

Oznakowanie poziome wpływa na usprawnienie ruchu pojazdów, zapewnienie bezpieczeństwa oraz ułatwienie korzystania z dróg.

Oznakowanie poziome wpływa na usprawnienie ruchu pojazdów, zapewnienie bezpieczeństwa oraz ułatwienie korzystania z dróg.

Obecnie trwają prace związane z odnową oznakowania poziomego dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta, dla których zarządcą jest burmistrz Lubania. 

Zadaniem wykonawcy jest odnowienie 1590 m2 oznakowania przejść dla pieszych, linii segregacyjnych, linii warunkowego zatrzymywania się przed przejściami dla pieszych, symboli na parkingach, progów zwalniających oraz wymalowania na niebiesko stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych. 

Koszt przedsięwzięcia to 63 560,25 zł brutto. Termin zakończenia prac to 23 sierpnia, ale być może – jeśli pogoda dopisze - uda się je sfinalizować do końca maja. 

(ŁCR)