Deratyzacja studzienek kanalizacyjnych

Leptospiroza, gorączka szczurza, choroba hantawirusowa (gorączka krwotoczna), hymenolepioza, turalemia, a nawet dżuma to groźne choroby przenoszone przez gryzonie, bytujące w pobliżu ludzkich siedzib.

Leptospiroza, gorączka szczurza, choroba hantawirusowa (gorączka krwotoczna), hymenolepioza, turalemia, a nawet dżuma to groźne choroby przenoszone przez gryzonie, bytujące w pobliżu ludzkich siedzib.

Gmina Miejska Lubań przynajmniej raz w roku zleca deratyzację. W tym roku trutki wyłożono w 160 studzienkach kanalizacyjnych na terenie miasta. 

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr XXII/139/2020 Rady Miasta Lubań z 28 kwietnia 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubań, zwalczanie szczurów i innych gryzoni jest obowiązkiem właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi i powinno być przeprowadzane co najmniej raz w roku. W odniesieniu do budynków jednorodzinnych obowiązek ten może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

(ŁCR)