„Ślubuję służyć wiernie Narodowi Polskiemu…. ”

Bramy Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu otworzyły się dla nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy.

Bramy Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu otworzyły się dla nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy.

W dniu 22.05.2024 r. odbyła się uroczysta zbiórka w asyście pocztu sztandarowego, w obecności kadry kierowniczej, pracowników i funkcjonariuszy Ośrodka oraz rodzin młodych adeptów służby granicznej. Rotę ślubowania przyjął od funkcjonariuszy Zastępca Komendanta właściwy w sprawach dydaktycznych - płk SG Tomasz Różański.

Słowa: „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej - ślubuję służyć wiernie Narodowi Polskiemu, mając zawsze na względzie interes Państwa Polskiego. Ślubuję stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności oraz strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia (…)” zostaną w pamięci młodych ludzi do końca życia. 
Już wkrótce nowi strażnicy graniczni rozpoczną kilkumiesięczne szkolenie podstawowe oraz następujące bezpośrednio po nim szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej, po ukończeniu których zasilą szeregi OSS SG w Lubaniu.

Życzymy samych sukcesów w służbie !

Lubańska SG