Funkcjonariusz OSS SG w Lubaniu uhonorowany Medalem „Za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej”

Podczas obchodów 33. rocznicę powołania Straży Granicznej Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wyróżnił chor. SG Grzegorza Bartnickiego – starszego instruktora Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu Medalem Pamiątkowym „Za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej”.

Podczas obchodów 33. rocznicę powołania Straży Granicznej Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wyróżnił chor. SG Grzegorza Bartnickiego – starszego instruktora Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu Medalem Pamiątkowym „Za Zasługi dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej”.

Funkcjonariusz naszego Ośrodka otrzymał to wyróżnienie za działalność prospołeczną i charytatywną na rzecz funkcjonariuszy NwOSG i ich dzieci. Płk SG Dariusz LUTYŃSKI podkreślił, że wysoko ceni sobie poziom wzajemnej współpracy, współdziałanie przy realizacji różnych przedsięwzięć, a także życzliwość i zrozumienie towarzyszące wspólnym kontaktom.

Wyróżnionemu życzymy by służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Serdecznie gratulujemy! 

SG w Lubaniu