Starosta Lubański na Konwencie Powiatów Dolnego Śląska

4 czerwca br., odbył się Konwent Powiatów Dolnego Śląska. Dolnośląscy samorządowcy przybyli do Świdnicy na zaproszenie Starosty Świdnickiego. Podczas konwentu nasz powiat reprezentował starosta Zbigniew Zjawin.

4 czerwca br., odbył się Konwent Powiatów Dolnego Śląska. Dolnośląscy samorządowcy przybyli do Świdnicy na zaproszenie Starosty Świdnickiego. Podczas konwentu nasz powiat reprezentował starosta Zbigniew Zjawin.

Wydarzenie to było okazją do poznania nowych starostów, którzy objęli swoje funkcje po ostatnich wyborach samorządowych. Ważnym punktem było również  podsumowanie dotychczasowych działań zarządu.

- Wspólnie zaplanowaliśmy kolejne projekty na następne lata. Było to pierwsze spotkanie konwentu, mające na celu omówienie priorytetów oraz strategii działania na nadchodzące pięć lat. W trakcie spotkania poruszono szereg kluczowych tematów, w tym współpracę pomiędzy poszczególnymi powiatami – mówi Zbigniew Zjawin, starosta lubański.

Wtorkowe spotkanie miało na celu integrację dolnośląskich powiatów, ponieważ wspólny głos samorządowy jest istotny między innymi na forum Związku Powiatów Polskich, a także na posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Nowym Przewodniczącym Konwentu, został Artur Bieliński, Starosta Zgorzelecki. Serdecznie gratulujemy, życzymy dobrych decyzji oraz owocnej pracy na rzecz naszego Dolnego Śląska.

Powiat lubański