Strażacy z OSP Platerówka laureatami VI edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”

Zakupionych zostanie 5 kompletów ubrań specjalnych.  OSP Platerówka jest jednym z laureatów VI edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jednostka zakupi ubrania specjalne o łącznej wartości 22 000,00 zł.
Zakupionych zostanie 5 kompletów ubrań specjalnych. 
OSP Platerówka jest jednym z laureatów VI edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jednostka zakupi ubrania specjalne o łącznej wartości 22 000,00 zł.
 
Strażacy ochotnicy poprzez profesjonalne wyposażenie będą mogli skuteczniej nieść pomoc i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Gminy i okolic.
 
Program #wzmocnijswojeotoczenie to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., którego celem jest wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego, bezpieczeństwem, edukacją i ochroną środowiska.
 
Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl oraz https://www.energetycznykompas.pl