Wyniki wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Platerówce

W dniach 03 - 06 czerwca 2024 roku w naszej gminie odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2024 -2029.

W dniach 03 - 06 czerwca 2024 roku w naszej gminie odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2024 -2029.

 
Poniżej przedstawiamy nowo wybranych Sołtysów i Rady Sołeckie:
 
Sołectwo Włosień:
Sołtys: Magdalena Pawłowska.
Rada Sołecka Sołectwa Włosień: Roman Budzan, Elżbieta Zając, Małgorzata Zając -Janczyk.
 
Sołectwo Platerówka:
Sołtys: Tadeusz Mazur.
Rada Sołecka Sołectwa Platerówka: Elżbieta Sawielewicz, Olga Nurkowska, Katarzyna Mazur, Maria Dutka, Maja Urbańska.
 
Sołectwo Zalipie:
Sołtys: Kamila Kamińska.
Rada Sołecka Sołectwa Zalipie: Ryszard Robakowski, Jerzy Kamiński, Paulina Krawiec, Kazimiera Wójtowicz, Rafał Mikiszewski.
 
Sołectwo Przylasek:
Sołtys: Zbigniew Waszkiewicz.
Rada Sołecka Sołectwa Przylasek: Stanisław Korkosz, Józef Strzałkowski, Jacek Michno.
 
W imieniu Samorządu Gminy Platerówka składamy serdeczne gratulacje z okazji wyboru na Sołtysów i Członków Rady Sołeckiej.
 
Jesteśmy przekonani, że pełnienie przez Was funkcji Sołtysów oraz Członków Rady Sołeckiej w tej kadencji przyniesie wiele wspólnych działań podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnej samorządności.
 
Prosimy przyjąć życzenia zdrowia, spełnienia planów, wielu sukcesów w działalności społecznej oraz pogody ducha i ludzkiej życzliwości w życiu codziennym.
 
Gmina Platerówka