Zdaliśmy egzamin !

W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zakończyło się szkolenie specjalistyczne z zakresu kynologii służbowej przewodników psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków.

W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zakończyło się szkolenie specjalistyczne z zakresu kynologii służbowej przewodników psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków.

Słuchacze z Morskiego, Nadbużańskiego, Podlaskiego i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wraz z przydzielonymi im psami, pod opieką kadry dydaktycznej Zakładu Kynologii OSS SG w Lubaniu poznali zasady kierowania i posługiwania się psem służbowym. Zdobyli również wiedzę z zakresu podstaw szkolenia psów służbowych, przepisów regulujących użycie psów w służbie, podstaw weterynarii oraz zasad sprawowania opieki nad psem.

Poza codziennymi, intensywnymi treningami przewodnicy z psami uczestniczyli także w zajęciach organizowanych poza ośrodkiem. Dzięki podpisanym porozumieniom o współpracy funkcjonariusze wraz ze swoimi czworonożnymi partnerami mogli szkolić się w obiektach  Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz w obiektach Nadleśnictwa Świeradów.
Sprawdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności w kierowaniu i posługiwaniu się psem służbowym były praktyczne egzaminy, które potwierdziły wysoki stopień przygotowania do realizacji zadań służbowych.

Najwyższą lokatę z egzaminu końcowego uzyskał:
- chor. SG Damian PELC z psem ABI z Bieszczadzkiego Oddziału SG.

Wszystkim gratulujemy zdanych egzaminów oraz życzymy cierpliwości, wytrwałości oraz wielu sukcesów w służbie !

Lubańska SG