Gala Laureatów 2024

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu na zakończenie każdego roku szkolnego organizuje Galę Laureatów konkursów dla dzieci i młodzieży, stanowiącą podsumowanie pracy placówki w zakresie wspierania uzdolnień. 5 czerwca 2024 roku w gościnnej auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu odbyła się XXIV Gala Laureatów.

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu na zakończenie każdego roku szkolnego organizuje Galę Laureatów konkursów dla dzieci i młodzieży, stanowiącą podsumowanie pracy placówki w zakresie wspierania uzdolnień. 5 czerwca 2024 roku w gościnnej auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu odbyła się XXIV Gala Laureatów.

W uroczystości wzięło udział ponad 100 laureatów konkursów i powiatowych projektów edukacyjnych, ponad 100 dyrektorów i nauczycieli, rodziców i dziadków najmłodszych dzieci. Przybyli także zaproszeni goście – przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe –  Konrad Rowiński Wicestarosta Lubański, Krzysztof Halicki Wójt Gminy Platerówka oraz Marcin Mirecki – zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Leśna, którzy wspólnie z dyrektor PCE Anną Adamską wręczali nagrody i statuetki najzdolniejszej młodzieży, a dyrektorom i nauczycielom podziękowania, gratulacje, kwiaty i publikację okolicznościową „Po Co Edukacja?” będącą podsumowaniem pracy PCE w roku szkolnym 2023/2024. Uroczystość uświetniły dwa zespoły taneczne – laureaci Powiatowego Konkursu Tańca dla klas 1-3: zespół „ISKIERKI” ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku oraz zespół „LAMKI” ze Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Polskich w Zarębie.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Wicestarosta Konrad Rowiński: Bez dobrej współpracy PCE  ze szkołami, dyrektorami i nauczycielami nie byłoby możliwe osiągnięcia takich sukcesów przez dzieci i młodzież.  

W roku szkolnym 2023/2024 PCE zorganizowało 20 powiatowych konkursów: 13 konkursów dla uczniów szkół podstawowych, 5 konkursów dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 2 konkursy dla przedszkolaków. Placówka współorganizowała etapy powiatowe 9 Dolnośląskich Konkursów zDolny Ślązak. Biblioteka Pedagogiczna, wchodząca w skład Zespołu PCE, pełniła rolę powiatowego koordynatora VII Ogólnopolskiego Konkursu„Wielka Liga Czytelników”. Uczniowie ze szkół i placówek powiatu lubańskiego rywalizowali w konkursach matematycznych, historycznych, recytatorskich, ortograficznych, językowych, zawodoznawczych, czytelniczych,  spełniali się artystycznie w konkursach recytatorskich i tanecznych, sprawdzali swoją sprawność fizyczną na skakance. Ogółem we wszystkich zmaganiach konkursowych i projektach edukacyjnych zorganizowanych przez PCE wzięło udział 5.671 uczniów i wychowanków, a w konkursie Wielkiej Ligi Czytelniczej 105 uczniów szkół podstawowych. Wyłoniono 88 laureatów (w tym 6 laureatów drużynowych) oraz 14 laureatów konkursu czytelniczego.

- Wspieranie twórczych nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą szczególnie uzdolnioną to jedno z zadań Pracowni Wspierania Uzdolnień PCE. Jednak efekty pracy dydaktycznej są widoczne dopiero wtedy, kiedy uczniowie mogą się sprawdzić w różnorodnych dyscyplinach: konkursach, przeglądach, projektach edukacyjnych. Dlatego nasza oferta konkursowa jest tak bogata - podkreśliła w swoim wystąpieniu Anna Adamska - dyrektor Zespołu Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.

Należy też dodać, iż 6 powiatowych konkursów dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, organizowanych przez PCE znalazło się w Wykazie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, a laureaci tych konkursów mają prawo do dodatkowych punktów na świadectwie ukończenia szkoły, ważnych przy rekrutacji do wybranej szkoły średniej.

Nagrody dla laureatów konkursów dla uczniów szkół podstawowych ufundowali dyrektorzy szkół – współorganizatorzy konkursów oraz dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego. Nagrody dla laureatów konkursów dla uczniów szkół ponadpodstawowych ufundował Starosta Lubański. Fundatorami nagród w projektach edukacyjnych były: Firma „Contur 2000” w Lubaniu oraz P.U.H. PERFEKTA w Lubaniu, a także wiele wydawnictw edukacyjnych.

Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy do współpracy w nowym roku szkolnym.

LAUREACI KONKURSÓW DLA PRZEDSZKOLI

 • III Powiatowy Konkurs Recytatorski dla przedszkoli „Poezja źródłem wartości”

Data konkursu: 21.11.2023 r.

Współorganizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach

Dyrektor Placówki: Olimpia Kowal - Gadecka

Nauczyciel organizator: Beata Wicher

 • Nagrodzeni: kategoria wiekowa 3-4 latki

I miejsce - Róża Stępień, Szkoła Podstawowa im. Emilii Plater w Platerówce
II miejsce - Emilia Dowal, Gminne Przedszkole Publiczne w Olszynie 
III miejsce - Anna Sodolska, Gminne Przedszkole Publiczne w Olszynie 

 • Nagrodzeni: kategoria wiekowa 5-6 latki

I miejsce - Nadia Iwińska, Gminne Przedszkole Publiczne w Olszynie 

I miejsce - Jagoda Cieniuch, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach

II miejsce - Wojciech Ruban, Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu

II miejsce - Marcelina Konon, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radogoszczy

III miejsce - Piotr Królikowski, Gminne Przedszkole Publiczne w Olszynie 

 • Powiatowy Konkurs Tańca

Data konkursu: 24.04.2024 r.

Organizator: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

 • Nagrodzeni: kategoria Formacje

I miejsce – zespół Tańczące Tygryski, Miejsko-Gminne Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Leśnej

II miejsce – zespół Wesołe Skalniaczki, Przedszkole Miejskie nr 1 w Lubaniu

III miejsce – zespół Parasole, Gminne Przedszkole Publiczne w Olszynie. 

LAUREACI KONKURSÓW DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 • II Powiatowy Konkurs Historyczny dla uczniów klas VII-VIII

Data konkursu: półfinał 06.03.2024 r. finał  20.03.2024 r.

Współorganizator: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu

Dyrektor Placówki: Marzena Tomczyk

Nauczyciel organizator: Agnieszka Franczak

 • Nagrodzeni

I miejsce - Klara Błaszczyk, Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie

II miejsce - Jan Jarosz, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu

III miejsce - Mikołaj Leszczyński,  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu

III miejsce - Fabian Michalak, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu

 • IV Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas VII-VIII

Data konkursu: półfinał 13.03.2024 r. finał  27.03.2024 r.

Organizator: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

 • Nagrodzeni

I miejsce - Dawid Tudruj, Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie

I miejsce - Paweł Kiełdanowicz, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Lubaniu

II miejsce - Izabela Gettner, Miejski Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie
w Świeradowie- Zdroju

III miejsce - Julia Lelko, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki
w Olszynie

 • XII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas VII-VIII

Data konkursu: półfinał 12.12.2023 r. finał  30.01.2024 r.

Organizator: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

 • Nagrodzeni

I miejsce - Vanessa Wołoszyn, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

II miejsce - Kacper Bzdęga, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

III miejsce - Amelia Maślanka, Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie

 •  XVII Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów klas VII-VIII

Data konkursu: półfinał 13.12.2023 r. finał  31.01.2024 r.

Organizator: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

 • Nagrodzeni

I miejsce - Adam Schade, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu

II miejsce - Kinga Chromik, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu 

III miejsce - David Baszak, Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie

 • XXIII Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I - III „Poezja źródłem wartości”

Data konkursu: 14.11.2023 r.

Współorganizator: Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Polskich w Zarębie

Dyrektor Placówki: Jacek Adamski

Nauczyciel organizator: Halina Zięba, Marzena Stachnik

 • Nagrodzeni

I miejsce- Antoni Bereziuk, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

II miejsce - Emilia Łasica, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach

II miejsce - Krystian Król, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu
III miejsce - Wiktoria Borowska, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu

 • XVIII Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów klas IV - VI „Poezja źródłem wartości”

Data konkursu: 15.11.2023 r.

Współorganizator: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie

Dyrektor Placówki: Anna Czekaj-Biernat

Nauczyciel organizator: Grażyna (Małgorzata) Małek

 • Nagrodzeni

I miejsce - Aleksander Kogut, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu

II miejsce - Anna Grzybowska, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki
w Olszynie

III miejsce - Martyna Maliszewska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku

III miejsce - Gabriela Jurczenko, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu

 • XVIII Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów klas VII-VIII „Poezja źródłem wartości”

Data konkursu: półfinał i finał  08.11.2023 r.

Współorganizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku

Dyrektor Placówki: Beata Czeczot

Nauczyciele organizatorzy: Małgorzata Michalik, Dorota Kusibab

 • Nagrodzeni

I miejsce - Maja Witwicka, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu

II miejsce - Aurelia Łyp, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

III miejsce - Karolina Minkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu

III miejsce - Samuel Włodarczyk, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej

 • XXII Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas II-III „Mistrz ortografii 2023/2024”

Data konkursu: 07.02.2024 r.

Współorganizator: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu

Dyrektor Placówki: Izabela Rożko

Nauczyciel organizator: Agnieszka Kisielewicz

 • Nagrodzeni

I miejsce - Wilhelm Bardowski, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

II miejsce - Maksymilian Dec, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie

II miejsce – Miłosz Krzemiński, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu

III miejsce - Emil Kusiak, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku

 • XX Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV-VI „Mistrz ortografii 2023/2024”

Data konkursu: 14.02.2024 r.

Współorganizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach

Dyrektor Placówki: Olimpia Kowal-Gadecka

Nauczyciel organizator: Wioletta Zając, Roksana Burdyna

 • Nagrodzeni

I miejsce - Jakub Jaśnikowski, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach

II miejsce - Laura Ubych, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie

III miejsce - Nadia Skrzyńska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku

 • XX Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas VII-VIII „Mistrz ortografii 2023/2024”

Data konkursu: półfinał i finał  21.02.2024 r.

Organizator: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

 • Nagrodzeni

I miejsce - Szymon Wasilewski, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu

II miejsce - Marcelina Krupska, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie

III miejsce – Karina Gajewska, Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Polskich w Zarębie.

 • IV Powiatowy Konkurs Sportowy dla uczniów klas I-III „Mistrz Skakanki”

Data konkursu: 16.04.2024 r.

Współorganizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Dyrektor Placówki: Beata Myśliwiec

Nauczyciele organizatorzy: Elżbieta Chilińska, Joanna Czerwiec, Piotr Barański

 • Nagrodzeni

TYTUŁ ZŁOTEJ SKAKANKI - Bożydar Malinowski, Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie

I miejsce – Martyna Patryarcha, Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Polskich w Zarębie

II miejsce – Hanna Brzezicka, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Lubaniu

III miejsce Magdalena Sarno, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Olszynie.

 • Powiatowy Konkurs Sportowy dla uczniów klas IV-VIII „Mistrz Skakanki”

Data konkursu: 16.04.2024 r.

Współorganizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Dyrektor Placówki: Beata Myśliwiec

Nauczyciele organizatorzy: Elżbieta Chilińska, Joanna Czerwiec, Piotr Barański

 • Nagrodzeni

TYTUŁ ZŁOTEJ SKAKANKI -  Karol Kukiełka, Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kościelniku - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego

I miejsce - Jan Żyłkiewicz, Miejski Zespół Szkół w Świeradowie - Zdroju - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie

II miejsce - Patrycja Czyż, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelniku – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego

III miejsce - Filip Moryto, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu.

 • Powiatowy Konkurs Tańca dla uczniów klas I-III

Data konkursu: 24.04.2024 r.

Organizator: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

 • Nagrodzeni: kategoria Formacje

I miejsce – zespół Iskierki, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku

II miejsce – zespół Lamki, Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Polskich w Zarębie

III miejsce – zespół Koło Taneczne, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu.

 • Dolnośląskie Konkursy „zDolny Ślązak”

Paweł Kiełdanowicz - Finalista Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu, nauczyciel-opiekun: Małgorzata Hołod
Aleksandra Jeziórska -Finalista Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, nauczyciel-opiekun: Teresa Okuniewicz-Szłabowicz

Biza Montserrat - Finalista Dolnośląskiego Konkursu Języka Polskiego, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu, nauczyciel-opiekun: Bożena Giżycka

Marcel Kępiński - Finalista Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego, Miejski Zespół Szkół w Świeradowie - Zdroju - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie, nauczyciel-opiekun: Agnieszka Kurec.

 • VII Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy Wielka Liga Czytelników dla klas I-III

Data konkursu: finał 09.05.2024 r.

 • Nagrodzeni

Mistrz Polski - Kamil Kozaczyński, Jan Pendulak, Nikodem Pasek, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu

Mistrz Polski - Bartosz Gryglewicz, Magdalena Ruban, Szkoła Podstawowa nr 2
im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu

Mistrz Polski - Kacper Tymiński, Anna Janiszek, Jan Igielski, Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Smolniku.

 • VII Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy Wielka Liga Czytelników dla klas IV-VI

Data konkursu: finał 09.05.2024 r.

 • Nagrodzeni

Mistrz Polski - Julia Kościelniak, Maria Igielska, Estera Stożek, Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Smolniku

I Wicemistrz Polski - Kornelia Kuchmistrz, Karolina Kuchmistrz, Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu

II Wicemistrz Polski - Karol Kotliński, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej; Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej.

LAUREACI KONKURSÓW DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 • IV Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych

Data konkursu: 31.01.2024 r.

Organizator: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

 • Nagrodzeni

I miejsce - Oliwia Smolińska, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

II miejsce -  Patrycja Skorek, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

III miejsce - Wiktoria Durkalec, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

III miejsce - Dariusz Diakonesku, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu.

 • IV Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych

Data konkursu: 09.01.2024 r.

Organizator: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

 • Nagrodzeni

I miejsce - Alan Jasiński, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

II miejsce - Kornel Laskowski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

III miejsce - Urszula Wszoła, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.

 • XXI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach

Data konkursu: 05.03.2024 r.

Współorganizator: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Dyrektor Placówki: Małgorzata Gut-Twardowska

Nauczyciel organizator: Monika Łyp

 • Nagrodzeni

I miejsce - Jakub Muszka, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

II miejsce - Marcin Biłyk, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

II miejsce - Marcel Dobrzyński, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

III miejsce – Kacper Cnota, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu.

 • XVI Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych „Mistrz ortografii 2023/2024”

Data konkursu: 14.02.2024 r.

Współorganizator: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

Dyrektor Placówki: Renata Czuj

Nauczyciel organizator: Izabela Parcianko

 • Nagrodzeni

I miejsce - Wiktoria Czereba, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

II miejsce - Martyna Korobczyc, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

III miejsce - Kalina Stefańska, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu.

 • IV Powiatowy Konkurs Zawodoznawczy "Mój zawód moją pasją" dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych

Data konkursu: 15.04.2024 r.

Organizator: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

 • Nagrodzeni

I miejsce - Larysa Jarosz, Kinga Odziemkowska, Wiktor Naklicki, Oskar Jadacki, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej
w Lubaniu, Technikum reklamy, Technikum informatyczne

II miejsce -  Zuzanna Benke, Magdalena Sławińska, Zuzanna Pacławska, Zofia Kółeczko, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, Technikum reklamy, Technikum logistyczne

III miejsce - Oliwia Sławińska, Klaudia Szczepaniak, Nikos Radowski, Fabian Zenka, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu, Technikum rachunkowości, Technikum informatyczne.

 • Powiatowy Projekt Edukacyjny „Poliglota w Krainie Języków” dla uczniów szkół podstawowych w trzech kategoriach wiekowych

Nagrodzeni:

Klasy I-II

 • Język angielski

I miejsce -Tomasz Konopatzki, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Lubaniu

II miejsce - Eliza Krawczyk, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

III miejsce - Leon Keppel, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu.

 • Język niemiecki

I miejsce - Amelia Skowronek, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

II miejsce - Julia Gaździcka, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

III miejsce - Lena Getler, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu.

Klasy III-IV

 • Język angielski

I miejsce - Paweł Węgrzyn, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu

II miejsce - Natalia Bednarska, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu

II miejsce - Mateusz Bednarski, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu

III miejsce  - Mateusz Tomczewski, Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie.

 • Język niemiecki

I miejsce - Oliver Skowronek, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

II miejsce - Łukasz Diakonesku, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu

III miejsce - Wiktor Kędzierski, Szkoła Podstawowa nr 4  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu.

Klasy V-VI

 • Język angielski

I miejsce - Franciszek Rycombel, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu

II miejsce - Helena Drobnik, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie-Zdroju

III miejsce - Nadia Rorbach, Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Polskich w Zarębie.

 • Język niemiecki

I miejsce - Hanna Pasiak Szkoła, Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

II miejsce - Małgorzata Kozikowska, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Świeradowie- Zdroju

III miejsce - Maria Bogdanowicz, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu

Koordynatorka projektu: Aleksandra Karst – doradca metodyczny ds. języka niemieckiego w PCE.

 • Powiatowy Projekt Edukacyjny „Język polski – lubię to!” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

Nagrodzeni:

I miejsce - Ksawery Pysiewicz, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki
w Olszynie

II miejsce -  Maja Boczyj, Zuzanna Pilarczyk, Natalia Kustra, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie

III miejsce - Nadzieja Maksymow, Julia Wenta, Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Pisarzowicach

Koordynatorka projektu: Magdalena Kepke – doradca języka polskiego w PCE.

 • Powiatowy Projekt Edukacyjny „Mój wymarzony zawód” dla uczniów szkół podstawowych

Nagrodzeni:

Zwycięzca - klasa VII: 11 osób, Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Polskich w Zarębie

Wyróżnienie - grupa: 8 osób, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lubaniu

Koordynatorka projektu: Monika Połetek – doradca ds. kształcenia zawodowego w PCE.

 • Powiatowy Projekt Edukacyjny "Bank Dobrych Pomysłów - Szkoła na medal” dla szkół podstawowych

Nagrodzeni:

I miejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku

Wyróżnienie - Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie   

Wyróżnienie - Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Polskich w Zarębie

Koordynatorki: Monika Połetek – doradca ds. kształcenia zawodowego i Monika Borkowska – doradca ds. wychowania fizycznego.

 • Powiatowy Projekt Edukacyjny "Bank Dobrych Pomysłów - Szkoła na medal” dla szkół ponadpodstawowych

Nagrodzeni:

I miejsce - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu,

Koordynatorki: Monika Połetek – doradca ds. kształcenia zawodowego i Monika Borkowska – doradca ds. wychowania fizycznego.

Wszystkim Laureatom oraz ich Nauczycielom i Rodzicom gratulujemy!

Powiat lubański