System kolejkowy w starostwie

Pamiętajmy, że w Starostwie Powiatowym w Lubaniu działa system kolejkowy. Wdrożenie systemu ma na celu poprawę obsługi mieszkańców i uporządkowanie kolejki osób oczekujących na realizację sprawy. Elektroniczny system kolejkowy umożliwia również rezerwację internetową.

Pamiętajmy, że w Starostwie Powiatowym w Lubaniu działa system kolejkowy. Wdrożenie systemu ma na celu poprawę obsługi mieszkańców i uporządkowanie kolejki osób oczekujących na realizację sprawy. Elektroniczny system kolejkowy umożliwia również rezerwację internetową.

Zadaniem systemu jest ustalenie kolejności obsługi każdego klienta w wybranej grupie spraw, a następnie zaproszenie go do odpowiedniego pokoju i stanowiska poprzez wyświetlenie numeru i nadanie komunikatu głosowego.

W ramach systemu w holu I piętra zainstalowano biletomat. Po wyborze rodzaju sprawy drukowany jest bilet z numerem, ilością osób w kolejce i przewidywanym średnim czasem oczekiwania.

Informacje o stanie kolejki wyświetlane są na monitorze, system zaś głosowo wywołuje kolejne numery, kierując jednocześnie do konkretnego stanowiska obsługi.

System kolejkowy funkcjonuje według następujących zasad:

 1. Wchodząc do budynku starostwa, przy punkcie obsługi interesanta, klienci zobowiązani są pobrać bilet naciskając na urządzeniu drukującym przycisk odpowiadający wybranej grupie spraw: A, B, C.
 2. Jedna sprawa przypisana jest do jednego biletu.

Wymienione grupy spraw obejmują poniższe zakresy:

 • A – Pojazd
 • B – Kierowca 
 • C – Budownictwo  

oraz odbiór biletu zarezerwowanego przez Internet. W systemie zainstalowanym w Wydziale Komunikacji i Architektoniczno-Budowlanym istnieje bowiem możliwość rezerwacji kolejki przez internet na stronie: www.bezkolejki.eu/spluban

Rejestracja internetowa odbywa się na wybrane godziny i można jej dokonywać z wyprzedzeniem. System przypisany jest do dwóch Wydziałów - Komunikacji i Drogownictwa oraz Architektoniczno-Budowlanego (pozwolenia, zgłoszenia oraz inne sprawy budowlane).

Grupy spraw w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa obejmują m. in.:

A – Pojazd

 • wymiana dowodu ze względu na brak miejsca na odnotowanie badań technicznych;
 • wydanie wtórników dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu;
 • dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (GAZ / HAK / VAT);
 • dopisanie współwłaściciela;
 • rejestracja pojazdów;
 • wyrejestrowanie pojazdu;
 • zgłoszenie zbycia pojazdu;
 • odbiór stałych dowodów rejestracyjnych.

B – Kierowca 

 • wydanie i wymiana prawa jazdy;
 • wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK);
 • inne sprawy związane z kierowcami (zakazy, skierowania na badania lekarskie, punkty);
 • złożenie wniosku o wtórnik/ zmianę prawa jazdy/ Świadectwo Kwalifikacji.

C - Budownictwo 

 • pozwolenia budowlane 
 • zgłoszenia budowlane 
 • inne sprawy budowlane

Powiat lubański