Termin odczytów wodomierzy: 17.06. – 26.07.2024 r.

Odczyty odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. W przypadku planowej nieobecności w danym dniu, prosimy o pozostawienie stanu wodomierza w widocznym miejscu.

Odczyty odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. W przypadku planowej nieobecności w danym dniu, prosimy o pozostawienie stanu wodomierza w widocznym miejscu.

W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wskazania wodomierza inkasent pozostawia wiadomość z prośbą o przekazanie stanu wodomierza. Jego wskazania prosimy bezzwłocznie podać osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail:
– Referat Gospodarki Komunalnej przy ul. E. Orzeszkowej 11B w Leśnej, I p. pok. 24
– nr tel.: 515 360 695 – w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Leśnej
– adres e-mail: j.socha@lesna.pl, e.ochlik@lesna.pl

Pełna informacja o stanie wodomierza powinna zawierać:
– Imię i nazwisko
– Adres
– Stan wodomierza
– Adres e-mail do wysłania faktury

Informujemy, że uprawnionym do odczytu wodomierzy jest Pan Piotr Zoń i posiada przy sobie imienny identyfikator oraz upoważnienie.