Aby zaszczepić pasję czytania

Na nowe książki, elementy bibliotecznego wyposażenia oraz akcje promujące czytelnictwo. SP4 otrzymało dotację w wysokości 12 tys. zł.

Na nowe książki, elementy bibliotecznego wyposażenia oraz akcje promujące czytelnictwo. SP4 otrzymało dotację w wysokości 12 tys. zł.

Jak poprawić stan czytelnictwa w Polsce? Rada Ministrów uznała, że dobrym kierunkiem działań będzie wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. W tym celu uchwaliła Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

W ramach programu wyróżniono cztery priorytety: 1. Poprawę oferty bibliotek publicznych, 2. Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych, 3. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz 4. Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa.

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Gmina Miejska Lubań zgłosiła akces Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu do programu informuje Anna Zawłocka, Kierownik Referatu Oświaty w Urzędzie Miasta Lubań. - Wsparcie finansowe z budżetu państwa w wysokości 12 000,00 zł obejmuje: zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, realizację działań promujących czytelnictwo. Wkład własny wynosi co najmniej 20 proc. kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym - mówi A. Zawłocka.

Z poprzednich edycji programu skorzystały wszystkie przedszkola oraz szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań.

(ŁCR/zdjęcie poglądowe)