Warsztaty pn. „Stosowanie i wykonywanie środków detencyjnych, środki alternatywne do detencji”

W dniach 05 – 06.06.2024 r. odbyły się warsztaty pn. „Stosowanie i wykonywanie środków detencyjnych, środki alternatywne do detencji”, zorganizowane przez Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu oraz Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, przy współudziale Zarządu ds. Cudzoziemców KG SG.

W dniach 05 – 06.06.2024 r. odbyły się warsztaty pn. „Stosowanie i wykonywanie środków detencyjnych, środki alternatywne do detencji”, zorganizowane przez Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu oraz Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, przy współudziale Zarządu ds. Cudzoziemców KG SG.

Głównym celem spotkania była harmonizacja działań Straży Granicznej oraz Sądów orzekających o stosowaniu i wykonywaniu środków detencyjnych w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców. W trakcie zajęć poruszono kwestie prowadzenia postępowań o zastosowanie wobec cudzoziemców środków detencyjnych, używanie właściwej argumentacji popierającej wnioski o umieszczenie i przedłużenie pobytu w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców lub areszcie.

Przedstawiono również problematykę kontroli odwoławczej w przedmiocie stosowania i przedłużania środków detencyjnych oraz zasady stosowania detencji w świetle orzecznictwa międzynarodowego. Zaprezentowano model funkcjonowania organu I instancji w obszarze ubiegania się przez cudzoziemców o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP.

Przedstawiono zagadnienie nielegalnej migracji w kontekście stosowania detencji administracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczania pobytu cudzoziemców, wobec których wymagają tego względy obronności państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes RP.

Ze względu na udział Dyrektora Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG i jego zastępcy oraz Dyrektor Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców warsztaty były również okazją do dyskusji w sprawie możliwości rozszerzenia tematyki spotkań z sędziami w przyszłym roku, w tym zapoznania sędziów z problematyką i pragmatyką działań służbowych Straży Granicznej.

Lubańska SG