Trwa nabór na projekty dotyczące edukacji ekologicznej

Skorzystaj z unijnego wsparcia na edukację ekologiczną.

Skorzystaj z unijnego wsparcia na edukację ekologiczną. 

Masz pomysł? Działaj!

Pomoc finansową z funduszy europejskich można otrzymać na wszelkiego typu działania związane z edukacją ekologiczną, czyli np. na kształtowanie postaw proekologicznych, realizację eksperymentów przyrodniczych czy  organizację zajęć dla dzieci, uczniów i kadry pedagogicznej. W tym ostatnim przypadku dodatkowo premiowana będzie poruszana podczas zajęć tematyka, czyli: zrównoważony rozwój, bioróżnorodność, transport niskoemisyjny, odnawialne źródła energii, gospodarowanie wodą, zmiany klimatu, ochrona powietrza czy gospodarka odpadami. Jeśli pomysłodawca uwzględni co najmniej trzy obszary spośród wymienionych, uzyska dodatkowe punkty.
Do składania wniosków zachęcamy między innymi: jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego, lokalne grupy działania, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje sportu i kultury, uczelnie, lasy państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, organizacje pozarządowe oraz przedszkola i szkoły.


Lokalne inicjatywy — globalne efekty

Przedsięwzięcia ubiegające się o dofinansowanie  powinny być realizowane na terenie, w którym uczestnicy danej inicjatywy funkcjonują na co dzień. Mają zachęcać ich do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony przyrody w najbliższym środowisku oraz poznania lokalnych ekosystemów. Projekty powinny być skierowane głównie do dzieci i młodzieży — od przedszkolaków do uczniów szkół ponadpodstawowych, a także angażować lokalne grupy działania i organizacje pozarządowe. To one są najbliżej społeczności lokalnych, w których drzemie ogromny potencjał do prowadzenia działań proekologicznych.

Wszystkie projekty należy zrealizować w ciągu 1,5 roku, a wartość każdego z nich nie może przekroczyć 200 tys. euro, czyli ok. 860 tys. zł.

Ważne daty

Wnioski o dofinansowanie można złożyć od 7 maja do 18 czerwca 2024 r.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w zakładce naboru. 

https://funduszeuedolnoslaskie.pl/aktualnosci

źródło: funduszeuedolnoslaskie.pl