Warsztaty dla służb dyżurnych operacyjnych

W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyły się warsztaty dotyczące pełnienia służb dyżurnych operacyjnych, zorganizowane przez Zarząd Graniczny Komendy Głównej SG.

W Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyły się warsztaty dotyczące pełnienia służb dyżurnych operacyjnych, zorganizowane przez Zarząd Graniczny Komendy Głównej SG.

W dniach 10 – 14 czerwca 2024 r. w przedsięwzięciu uczestniczyli kierownicy zmian i pomocnicy kierowników zmian/kierownicy zespołów z Placówek Straży Granicznej i Dywizjonów Straży Granicznej, realizujący zadania w pionie służb dyżurnych operacyjnych SG i dyżurni operacyjni jednostek organizacyjnych SG.

Podczas zajęć omawiano funkcjonalność nowo wdrażanego systemu SWK2 w zakresie: Książka Służby, Mapa Sytuacyjna oraz Archiwum Zdarzeń. Poruszano tematykę dotyczącą możliwości funkcjonalnych oraz wprowadzenia ewentualnych korekt we wskazanych obszarach. Omówiona została również analiza potrzeb w zakresie raportowania w SWK2 i wprowadzenia zmian w katalogu zdarzeń meldowanych.

Dyskusji poddano wiele kwestii w zakresie organizacji służby dyżurnej operacyjnej w kontekście wprowadzanych zmian, co może znacząco wpłynąć na efektywność realizowanych zadań służbowych.

Warsztaty prowadził Zastępca Naczelnika Wydziału Służby Dyżurnej Operacyjnej Zarządu Granicznego KGSG przy wsparciu eksperta WSDO ZG KGSG.

Lubańska SG