Lubań i Löbau w jednym domu

W Löbau — mieście partnerskim Lubania — burmistrz Grzegorz Wieczorek spotkał się z gospodarzem partnerskiego miasta, Albrechtem Gubschem.

W Löbau — mieście partnerskim Lubania — burmistrz Grzegorz Wieczorek spotkał się z gospodarzem partnerskiego miasta, Albrechtem Gubschem.

Okazją były warsztaty Związku Sześciu Miast poświęcone wypracowaniu wspólnej strategii promocyjnej miast-członków. Polegały na określeniu naszych największych atutów turystycznych. Wprowadzeniem było przedstawienie przez Juliane Wojan oraz Lisę Willenberg z Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien, agencji wykonującej na zlecenie Związku zadania promocyjne, dotychczasowych statystyk, głównych założeń, budżetowych możliwości itd.

Planowana kampania promocyjna pod hasłem Kultura. Skarbie! Ma zwrócić szczególną uwagę na bogactwo kulturalne i kulturowe sześciu górnołużyckich miast.

W warsztatach uczestniczyli: David Kliemann z Kamenz, Kerstin Schöbel z Löbau, Kai Grebasch z Zittau, Andreas Kolley z Goerlitz, Mandy Kohlert z Bautzen. W polskiej delegacji burmistrzowi towarzyszyli: Klaudia Jakubiec i Arkadiusz Lipin z Łużyckiego Centrum Rozwoju oraz Anna Streit i Emil Mendyk.

W przerwie kilkugodzinnej burzy mózgów, Dom Schminków — górnołużycką perłę architektury modernistycznej, odwiedził burmistrz Löbau. Panowie Wieczorek i Gubsch poza uprzejmościami, uściskami dłoni i symbolicznymi podarkami, wymienili się uwagami dot. pracy i umówili się na kolejne, robocze spotkania odnośnie szerokiej współpracy obu miast. Odbędzie się ono już wkrótce, jeszcze przed jesienią.

„Löbau jest miastem partnerskim Lubania i na współpracy, zarówno w ramach Związku Sześciu Miast, jak i bezpośredniej, szczególnie nam zależy”,  powiedział burmistrz Lubania, Grzegorz Wieczorek, a burmistrz Gubsch tę chęć współpracy potwierdził.

Spotkania z naszymi sąsiadami mają szczególne znaczenie w tworzeniu więzi, na których potem opierać można wymierne, przynoszące korzyści przedsięwzięcia. Czy to wspólne programy współfinansowane przez fundusze unijne, czy to poprzez wymianę młodzieży albo wzajemne podpatrywanie metod działania samorządów, służb miejskich itp. Miasta partnerskie są także pierwszymi, które pomagają w ciężkich sytuacjach.

Reaktywowany w 1991 roku Związek Sześciu Miast, zawiązany w 1346 do roku 1815 chronił szlaki handlowe na Górnych Łużycach i kupców przed rozbojami. Dzisiaj przede wszystkim jest platformą współpracy promującej Górne Łużyce. Rozwija turystykę na ich obszarze oraz inicjuje wydarzenia temu sprzyjające.

Lubań w 2025 roku będzie przewodniczył Związkowi i spotkania robocze będą  w grodzie nad Kwisą. Już teraz Łużyckie Centrum Rozwoju się do tego przygotowuje.

(ŁCR)