Dawne dyrektorki z nowymi pomysłami

Przez kolejne pięć lat lubańskimi szkołami podstawowymi zarządzać będą dotychczasowe dyrektorki. Brak zmian na stanowiskach nie przełoży się jednak na brak zmian w zarządzaniu placówkami, ponieważ każda z pań ma ciekawe pomysły na rozwój naszych szkół.

Przez kolejne pięć lat lubańskimi szkołami podstawowymi zarządzać będą dotychczasowe dyrektorki. Brak zmian na stanowiskach nie przełoży się jednak na brak zmian w zarządzaniu placówkami, ponieważ każda z pań ma ciekawe pomysły na rozwój naszych szkół.

Pod koniec kwietnia ogłoszono konkursy na stanowiska dyrektorów lubańskich podstawówek. Swoje kandydatury zgłosiły: Beata Myśliwiec, Izabela Rożko oraz Marzena Tomczyk.

Kandydatki 4 czerwca uczestniczyły w postępowaniach konkursowych. W pierwszym etapie każdego postępowania dwunastoosobowa komisja konkursowa złożona z przedstawicieli: organu prowadzącego szkołę (Gmina Miejska Lubań), organu sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratorium oświaty), rady pedagogicznej, rady rodziców oraz przedstawicieli związków zawodowych zweryfikowała dokumenty pod względem formalnym.

- Komisja konkursowa zgodnie ze swoim regulaminem pracy, który wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki sprawdziła, czy kandydatki złożyły komplet wymaganych dokumentów. Następnie przystąpiono do drugiego etapu, czyli rozmowy z kandydatem. Podczas niej kandydatki przedstawiają koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły. Każde z trzech postępowań zakończyło tajne głosowanie. Wyniki zostały przedstawione organowi prowadzącemu, czyli burmistrzowi, który zarządzeniem z 7 czerwca zatwierdził je szczegółowo wyjaśnia Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miasta Lubań Anny Krawiec.

Koncepcje zaprezentowane podczas rozmów są po części kontynuacją dotychczasowych działań, ale też wprowadzają nowe rozwiązania. To wynika z konieczności dostosowania się do postępu cywilizacyjnego, chęci ulepszania placówek i stwarzania, jak najlepszych warunków do rozwoju dzieci i młodzieży. A co na ten temat mówią same dyrektorki?

- Klimatyczna szkoła! To hasło przewodnie mojej koncepcji, a zawiera się w nim troska o klimat i ochrona środowiska (co przekłada się na jakość naszego życia), ale też klimat nauki, pracy, zabawy czy integracji z rodzicami (wszystkich elementów dydaktyczno-wychowawczych). Będę dążyć do dalszej modernizacji placówki i tutaj marzy mi się powstanie na terenie szkoły lodowiska oraz małej tężni. Chciałabym zmienić nawierzchnię kortu tenisowego na poliuretanową i wykorzystać ten obiekt również do gry w piłkę siatkową. Przydałoby nam się również boisko do piłki plażowej. Pamiętajmy, że zdrowie fizyczne przekłada się na zdrowie psychiczne, bo jak wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch zdradza swoje plany posiadająca 25-letnie doświadczenie dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu, Beata Myśliwiec.

- Od lat w byciu dyrektorem kładę nacisk na dobrą, opartą na wzajemnym dialogu, zrozumieniu i poszanowaniu współpracę ze swoim gronem pedagogicznym, radą rodziców, pracownikami administracji i obsługi, a także uczniami. To przekłada się na jakość szkoły i efekty pracy placówki. Należy podkreślić również jeden, wspólny kierunek działań z organem prowadzącym, który musi gwarantować spójność podejmowanych działań. Jako dyrektor - lider postępu, od którego wiele zależy, a bez niego niewiele się zdarzy, jako dyrektor z pasją w kontakcie z rodzicami, nauczycielami i organizacjami pozarządowymi, będę tworzyć dobrą szkołę, czyli taką, która nie tylko dobrze uczy, ale też jest dobrym miejscem pracy i wzorem społecznego zaangażowania uczniów i nauczycieli. Moim celem jest kreowanie (tego) postępu w postaci innowacyjnej i praktycznej edukacji. Moje motto na następną kadencję to słowa J. Korczaka „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może” - opowiada Izabela Rożko, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu.

- Jestem zaszczycona dalszą możliwością kierowania Szkołą Podstawową nr 4 w Lubaniu. To dla mnie ogromne wyróżnienie i zobowiązanie. Zamierzam wprowadzać innowacje, które przyniosą korzyści naszej społeczności. Chciałabym w nadchodzących latach położyć duży nacisk na działania, które pozwolą dbać o zdrowie psychiczne naszych uczniów. Wierzę, że moje 10-letnie doświadczenie pozwoli mi skutecznie kierować Szkołą Podstawową nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu – podkreśla Marzena Tomczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu.

Wszystkim dyrektorkom gratulujemy, życząc energii i pomyślnych warunków do realizacji założonych celów.

(ŁCR/foto: archiwum ŁCR)