Sportowe podsumowanie

Organizatorzy wydarzenia podsumowującego współzawodnictwo sportowe w powiecie uhonorowali szkoły, dyrektorów oraz uczniów, którzy w tym roku szkolnym rywalizowali w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

Organizatorzy wydarzenia podsumowującego współzawodnictwo sportowe w powiecie uhonorowali szkoły, dyrektorów oraz uczniów, którzy w tym roku szkolnym rywalizowali w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

Uroczystość, która odbyła się 18.06 br. w auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu otworzył Marek Kachniarz, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lubaniu, witając sportowców, trenerów oraz dyrektorów szkół, dbających o to, aby sport w powiecie lubańskim  przedstawiał wysoki poziom.

Laury Sportowe za osiągnięte wyniki sportowe wręczyli Zbigniew Zjawin, starosta lubański wraz z Aleksandrą Chomicz, wójtem Gminy Lubań oraz Markiem Kachniarzem.

Zbigniew Zjawin życzył sportowcom wielu sukcesów i wyraził nadzieję, że na następnej gali spotkamy się w jeszcze większym gronie i z jeszcze większymi sukcesami. Podziękował również dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Lubaniu za sprawną organizację zawodów sportowych na terenie powiatu.

Wśród  wyróżnionych sportowców znaleźli się zawodnicy ze szkół podstawowych, oraz ponadpodstawowych z terenu naszego powiatu.

Powiat lubański