Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie

Ochrona życia i zdrowia to najważniejszy, niezbywalny obowiązek każdego człowieka, zarówno względem siebie, jak i bliźniego, który jest zapisany w polskim prawie.

Ochrona życia i zdrowia to najważniejszy, niezbywalny obowiązek każdego człowieka, zarówno względem siebie, jak i bliźniego, który jest zapisany w polskim prawie.

W dniach 10 – 19.06.2024 r. funkcjonariuszy z Nadwiślańskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Nadodrzańskiego oraz Śląskiego Oddziału SG wzięli udział w kursie doskonalącym z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, zorganizowanym w OSS w Lubaniu.

Wypadki komunikacyjne, nagłe upadki czy zasłabnięcia — to wszystko może przydarzyć się każdemu z nas. Bez czynności ratowniczych, wykonanych przez świadka wypadku, późniejsza profesjonalna pomoc często może okazać się nieskuteczna. Dlatego tak ważne jest, aby poziom wiedzy z pierwszej pomocy stale wzrastał.  Pomoc ma być udzielana szybko, sprawnie oraz możliwie skutecznie. Dostępny sprzęt  KPP powinien być wykorzystany jak najlepiej.

Z tego powodu funkcjonariusze uczyli się i doskonalili umiejętności praktyczne z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przy wykorzystaniu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do ćwiczeń.

Zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje m.in.:

  • resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego;
  • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
  • unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć;
  • ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;
  • wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu państwowego uzyskując tytuł Ratownika. Nad przebiegiem egzaminu, czuwał lekarz specjalista medycyny ratunkowej. 

Uzyskanie tytułu Ratownika daje możliwość i obowiązek wykonywania czynności określonych w art. 14 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, takich jak np. resuscytacja krążeniowo-oddechowa bez przyrządowa i przyrządowa (także z podaniem tlenu oraz według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego). 

Nowi Ratownicy będą posługiwać się tym tytułem przez okres trzech lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu. Nad wysokim poziomem szkolenia czuwali prowadzący szkolenie: ratownicy medyczni, funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej z Lubania oraz wykładowcy OSS SG.

Lubańska SG