Wywiad z zastępcą Burmistrza Miasta Lubań Magdaleną Wydrą

Po ostatnich wyborach funkcję zastępcy burmistrza Lubania objęła Magdalena Wydra. Po raz pierwszy w naszym mieście współrządzić będzie kobieta.

Po ostatnich wyborach funkcję zastępcy burmistrza Lubania objęła Magdalena Wydra. Po raz pierwszy w naszym mieście współrządzić będzie kobieta.  

Ziemia Lubańska: Kim jest Magdalena Wydra?

Magdalena Wydra: Z wykształcenia jestem magistrem ekonomii. Ukończyłam studia licencjackie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość. Tytuł zawodowy magistra ekonomii uzyskałam na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu zarządzenia wierzytelnościami.

W samorządzie pracuję od 2003 r. Rozpoczynałam jako młodszy referent w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Lubań, awansując przez lata do funkcji zastępcy skarbnika. Pracowałam również jako główna księgowa w szkole podstawowej oraz w gminnym ośrodku pomocy społecznej. Przez wiele lat prowadziłam księgowość Rodzinnym Ogrodom Działkowym Łużyce oraz pomagałam w rozliczeniach i sprawozdawczości stowarzyszeniom. Posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie finansów publicznych oraz pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych.

Prywatnie: mam 41 lat, jestem mężatką, szczęśliwą mamą nastoletniego Antoniego. Moją pasją są podróże, ogrodnictwo i czytanie książek. 

ZL:  Po raz pierwszy w historii Lubania w fotelu burmistrza zasiadła kobieta. Czy Pani zdaniem współkierowanie miastem ze względu na płeć będzie łatwiejsze, czy trudniejsze? A może to nie ma znaczenia?

Magdalena Wydra: W mojej ocenie płeć we współkierowaniu miastem nie ma większego znaczenia. Coraz więcej kobiet kieruje lub współkieruje samorządami i doskonale się w tym sprawdzają. Aż trudno uwierzyć, że w dotychczasowej historii Lubanie burmistrzem lub jego zastępcą nie była żadna kobieta. Zachęcam kobiety do angażowania się w życie społeczne i polityczne, ponieważ jest w nas siła i wrażliwość społeczna jednocześnie.

ZL: Jakie Pani cechy charakteru pomogą w pełnieniu tej funkcji?

Magdalena Wydra: Jestem osobą silną, dobrze zorganizowaną i odpowiedzialną. Otwartą i wrażliwą. Słucham potrzeb innych ludzi i choć zdaję sobie sprawę, że spełnienie oczekiwań wszystkich najczęściej jest po prostu niemożliwe, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym, staram się znaleźć taki punkt równowagi, który pozwoli odpowiedzieć na jak największą liczbę potrzeb. Ponadto jestem zdeterminowana na osiąganie założonych celów, nie poddaję się, lecz szukam innych rozwiązań. Jednakże uważam, że najważniejszą cechą, która będzie mi najbardziej pomocna w pełnieniu funkcji publicznej, jest bezwzględny szacunek do innych ludzi.

ZL: Jak kobieta burmistrz odnajduje się w towarzystwie szefów miast i gmin, którymi w większości są mężczyźni?

Magdalena Wydra: Różnica płci jest tu właściwie niezauważalna. Traktuję wszystkich z szacunkiem i jako równorzędnych partnerów i w moim odczuciu też tak jestem traktowana. Z pewnością pomaga mi to, że większość lokalnych szefów miast, gmin czy powiatów znam osobiście od wielu lat, zarówno zawodowo jak i prywatnie.

ZL: Co znajduje się w zakresie spraw, którymi będzie się Pani zajmowała?

Magdalena Wydra: Prace nad ostatecznym podziałem obowiązków jeszcze trwają. Z pewnością będę pełniła funkcję pełnomocnika w miejskich spółkach komunalnych: ZGiUK, PEC, LPWiK i LTBS. Będę także nadzorowała i koordynowała działalność Wydziału Infrastruktury Społecznej, Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomości i Rolnictwa oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej, Muzeum Regionalnego, Miejskiego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Wsparcia Dziennego i Centrum Usług Wspólnych.

ZL:  Jakie są Pani priorytety?

Magdalena Wydra: Z perspektywy społecznej moim priorytetem jest być blisko mieszkańców i ich problemów. Chciałabym także, aby Lubań odbudował współpracę z sąsiednimi gminami i samorządem powiatowym, wzmocnił współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami. Uważam, że myśląc szerzej, działając w synergii, można osiągnąć więcej. Z perspektywy gospodarczej chciałabym wspomóc Burmistrza Grzegorza Wieczorka w trudnej misji odbudowy roli Lubania jako gospodarczego centrum regionu. Konieczne jest uwolnienie nowych terenów pod działalność gospodarczą, przyciągnięcie inwestorów oraz doprowadzenie do utworzenia dobrze płatnych miejsc pracy. To zatrzyma w Lubaniu młodych, wzmocni budżet miasta i pozwoli na rozwój wysokiej jakości usług publicznych.

ZL: Czego Pani życzyć na najbliższe 5 lat?

Magdalena Wydra: Zdrowia, które pozwoli mi na realizację wszystkich planów. Wsparcia społecznego, które da siłę i motywację do działania, ciekawych wyzwań oraz stabilnych czynników zewnętrznych, które nie będą zagrażać budżetowi i finansom miasta lub bezpieczeństwu mieszkańców.

(Ziemia Lubańska) / Miasto Lubań