ECO-Energia w akcji nowym projektem powiatu

Powiat Lubański wraz z zachodnim partnerem z Löbau jest w trakcie realizacji projektu mającego za zadanie rozwinięcie elektronicznego systemu ostrzegania. Celem spotkania było omówienie sposobów  realizacji projektu „ECO Energia w akcji”. Wartość projektu to kwota 1 mln 137 tys. euro.

Powiat Lubański wraz z zachodnim partnerem z Löbau jest w trakcie realizacji projektu mającego za zadanie rozwinięcie elektronicznego systemu ostrzegania. Celem spotkania było omówienie sposobów  realizacji projektu „ECO Energia w akcji”. Wartość projektu to kwota 1 mln 137 tys. euro.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Interreg Polska-Sachsen 2021-2027 w wysokości 910 tys. euro. W dniu 14.06.2024 r. w mieście Löbau  odbyło się spotkanie partnerów. Stronie niemieckiej przewodniczył Nadburmistrz Miasta Löbau - Albrecht Gubsch, a po stronie polskiej, Zbigniew Zjawin - Starosta Lubański.

Jest to już trzeci projekt realizowany przez obie strony a rozpoczęcie owocnej partnerskiej współpracy nastąpiło w roku 2015.

- Rozpoczęto realizację nowego projektu, który jest gwarantem działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Projekt ma na celu umożliwić bardziej skuteczne reagowanie odpowiedzialnych organów, a także kontynuować współpracę transgraniczną w zakresie zarządzania kryzysowego i z tego bardzo się cieszę. Wierzę, że współpraca z Miastem Löbau będzie stale rozwijana i przyniesie kolejne korzyści dla naszego regionu o co osobiście będę zabiegał – mówi Zbigniew Zjawin.

Działania projektowe zakładają zakup 10 elektronicznych syren cyfrowych zsynchronizowanych ze stacjami wodowskazowymi wzdłuż rzeki Kwisy i jej dopływów. Elektroniczny system ostrzegania z możliwością przekazywania komunikatów głosowych o zagrożeniach (powodziach) bazuje na systemie wczesnego ostrzegania SOP KWISA.

Ponadto zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne, które posłużą do ekologicznego, awaryjnego zasilania budynku Starostwa w Lubaniu oraz budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straż Pożarnej w Lubaniu.

Po oficjalnej części inaugurującej projekt rozpoczęły się obchody 150-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Löbau oraz 30-lecia Młodzieżowej Straży Pożarnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027.

Powiat lubański