Jak odnaleźć się w terenie z mapą oraz urządzeniem GPS

Grupa funkcjonariuszy z Nadbużańskiego, Morskiego oraz Bieszczadzkiego Oddziału SG ukończyła czterodniowy kurs doskonalący nt. „Trening jazdy pojazdami ATV z wykorzystaniem urządzeń GPS – moduł II”, który przeprowadzili instruktorzy z OSS SG w Lubaniu.

Grupa funkcjonariuszy z Nadbużańskiego, Morskiego oraz Bieszczadzkiego Oddziału SG ukończyła czterodniowy kurs doskonalący nt. „Trening jazdy pojazdami ATV z wykorzystaniem urządzeń GPS – moduł II”, który przeprowadzili instruktorzy z OSS SG w Lubaniu.

Głównym celem pierwszej części szkolenia było doskonalenie umiejętności poruszania się pojazdami ATV nabytymi na I etapie szkolenia, które mają wpływ na poziom bezpieczeństwa funkcjonariuszy w trakcie wykonywania zadań służbowych.

W drugiej części zajęć słuchacze w praktyce musieli wykazać się wiedzą z zakresu nawigowania w nieznanym terenie przy użyciu mapy i urządzenia GPS. Funkcjonariusze mieli za zadanie odnaleźć się w terenie, wyznaczyć punkty oraz zaplanować trasy przejazdów pojazdami ATV. 

Lubańska SG