Warsztaty dla kierowników Sekcji ds. Działań Weryfikacyjnych, kierowników Sekcji ds. Migracji

Zarząd ds. Cudzoziemców KGSG wspólnie z Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zorganizował w dniach 19 - 21.06.2024 r. „Warsztaty dla kierowników Sekcji ds. Działań Weryfikacyjnych, kierowników Sekcji ds. Migracji oraz kierowników Sekcji Koordynacji i Nadzoru Wydziałów ds. Cudzoziemców”.

Zarząd ds. Cudzoziemców KGSG wspólnie z Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zorganizował w dniach 19 - 21.06.2024 r. „Warsztaty dla kierowników Sekcji ds. Działań Weryfikacyjnych, kierowników Sekcji ds. Migracji oraz kierowników Sekcji Koordynacji i Nadzoru Wydziałów ds. Cudzoziemców”.

W przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciel Zarządu ds. Cudzoziemców Komendy Głównej, Nadwiślańskiego, Nadodrzańskiego, Morskiego, Nadbużańskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Śląskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego Oddziału SG oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Celem spotkania było zapoznanie ze specyfiką działalności poszczególnych Sekcji Wydziałów ds. Cudzoziemców Oddziałów Straży Granicznej oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w realizacji działań.

W trakcie spotkania kierownicy Sekcji ds. Działań Weryfikacyjnych, Sekcji Koordynacji i Nadzoru oraz Sekcji Migracji WdsC z poszczególnych Oddziałów Straży Granicznej przedstawili struktury zespołów oraz omówili najistotniejsze podejmowane czynności. 

Przedstawiono także obszary problematyczne wraz z propozycją ich rozwiązania praktycznego, mającego na celu poprawę jakości wykonywanych zadań.

Lubańska SG