Bezpieczne wakacje 2024

Trwają wakacje, czyli czas podróży i wypoczynku. Wielu z nas w trakcie wakacji podróżuje indywidualnie lub całymi rodzinami. Na drogach pojawia się więcej kierujących pojazdami, miłośników motocykli, rowerzystów, czy osób poruszających się na hulajnogach. Wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, ale także policjantom pełniącym służbę na drogach przyświecać powinno jedno, wspólne hasło: „Bezpieczne Wakacje”.

Trwają wakacje, czyli czas podróży i wypoczynku. Wielu z nas w trakcie wakacji podróżuje indywidualnie lub całymi rodzinami. Na drogach pojawia się więcej kierujących pojazdami, miłośników motocykli, rowerzystów, czy osób poruszających się na hulajnogach. Wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, ale także policjantom pełniącym służbę na drogach przyświecać powinno jedno, wspólne hasło: „Bezpieczne Wakacje”.

Wakacje to upragniony czas relaksu, zabawy i aktywności, poprzedzony zazwyczaj daleką podróżą. Na drogach widzimy większą liczbę pojazdów dlatego zapewnienie sprawnego i bezpiecznego dotarcia do celu jest najważniejszym zadaniem służb działających na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przypominamy, że policjanci zwracają uwagę, czy uczestnicy ruchu drogowego przestrzegają przepisów, tj. stosują się do ograniczeń prędkości, korzystają z pasów bezpieczeństwa, właściwie przewożą dzieci w pojazdach. Sprawdzany jest także stan trzeźwości kierujących i stan techniczny pojazdów.

Podróż, niezależnie od tego jaki środek transportu wybierzemy, powinna być bezpieczna zarówno dla nas jak i dla innych. W trakcie trwania wakacji można spodziewać się zwiększonych sił policyjnych na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc letniego wypoczynku. Policjanci będą prowadzić kontrole zwracając szczególną uwagę m.in. na:

  • przestrzeganie przez kierujących dozwolonych limitów prędkości,
  • sposób przewożenia bagażu,
  • stan techniczny pojazdów,
  • „czas pracy” kierowców wykonujących przewóz drogowy osób,
  • korzystanie z pasów bezpieczeństwa i właściwe przewożenie dzieci w pojazdach,
  • stan trzeźwości kierujących.

 

Pamiętajmy, aby w czasie podróży, jak również w trakcie letniego wypoczynku, przestrzegać zasad bezpieczeństwa, kierować się zdrowym rozsądkiem i postępować w taki sposób, aby nie narażać nikogo na niebezpieczeństwo.

Ponadto w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji został przygotowany wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów na terenie każdego z województw.

https://policja.pl/pol/aktualnosci/246395,Wykaz-punktow-kontroli-autobusow-Wakacje-2024.html

Na terenie całego kraju prowadzone są również przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjne, w ramach których policjanci przypominają uczestnikom ruchu o potrzebie przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

W działania Policji promujące bezpieczeństwo na drogach  po raz kolejny włączy się firma Screen Network S.A. dzięki której na ponad 20 tysiącach wielkopowierzchniowych ekranów,  w całym kraju będzie  wyświetlana „Policyjna mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym - Wakacje 2024”. Będzie ona aktualizowana przez cały okres wakacji.

Pamiętajmy, że dla każdego jest miejsce na drodze.

Lubańska policja / KGP