Wspólne działanie? Regularne spotkania!

Lubań, reprezentowany przez burmistrza, uczestniczył w ważnych spotkaniach innych miast.

Lubań, reprezentowany przez burmistrza, uczestniczył w ważnych spotkaniach innych miast.

Czerwiec jest miesiącem zebrań w gremiach i organizacjach skupiających samorządy. Walne zebrania i zgromadzenia członków, wybory nowych zarządów, podejmowanie uchwał sprawozdawczo-wyborczych itp., są także okazją do zapoznania się wybranych w tegorocznym kwietniu samorządowców z pełniącymi funkcje nie pierwszą kadencję.

O tym, że współpraca jest ważna, nie wypada nikogo przekonywać, bo to oczywistość. Wielu spraw ważnych dla mieszkańców nie da się inaczej załatwić, jak tylko współdziałając. W Polsce mamy za dużo szos, na których dobry asfalt kończy się wraz z granicą gminy albo ścieżek rowerowych kończących się na rogatkach miasta. Zagadnienia zaopatrzenia mieszkańców w wodę, gospodarowanie odpadami, bezpieczeństwo czy wreszcie kultura i edukacja, o wiele łatwiej obsługiwać, kiedy sąsiedzi i całe regiony idą w tym samym kierunku. To trochę jak w wielorodzinnym domu — łatwiej jest osiągnąć komfort mieszkańców, kiedy wszyscy lokatorzy zgadzają się co do pryncypiów. 

Lubań przynależy do kilku ponadlokalnych gremiów. Informowaliśmy o niedawnym udziale Burmistrza Lubania Grzegorza Wieczorka w Konferencji Krajowej Euroregionu Nysa, podczas której został wybrany do Konwentu, mającego charakter rady organizacji. 

 

W minionych tygodniach burmistrz uczestniczył jeszcze w dwóch innych zgromadzeniach. Kluczowym było spotkanie prezydentów i burmistrzów z całej Polski na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich. Powołana ponad 100 lat temu organizacja skupia niemal cztery setki, a jej misją jest dążenie do jak najlepszego zarządzania miastami dla dobra mieszkańców. 

Jednym z głównych punktów programu zgromadzenia był wybór nowych organów statutowych związku. Na prezesa zarządu kadencji 2024-2029 został wybrany prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Przedstawiciele miast związkowych omawiali także propozycje zmian w statucie organizacji oraz plany działań na kolejne lata. W ZO ZMP wziął udział sekretarz stanu w MSWiA Tomasz Szymański.

Warszawskie zgromadzenie poprzedziło subregionalne, w którym także uczestniczył Grzegorz Wieczorek.

 

Pierwszy raz po wyborach spotkali się wójtowie, burmistrzowie i prezydenci subregionu jeleniogórskiego i części legnickiego. Dwudniowy konwent był okazją do zapoznania się włodarzy, omówienia bieżących zagadnień, przygotowania wspólnego stanowiska na warszawskie zgromadzenie oraz do wyboru nowego składu zarządu Konwentu na lata 2024-2029. Przewodniczącymzostał burmistrz Gryfowa Śląskiego Daniel Koko, a wiceprzewodniczącymi: prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak, burmistrz Wojcieszowa Sławomir Maciejczyk, burmistrz Leśnej Szymon Surmacz oraz burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz. 

- Na tych konwentach uczymy się, dzielimy wiedzą, inspirujemy pomysłami, omawiamy przyszłe wspólne projekty - wyjaśnia sens uczestnictwa Grzegorz Wieczorek - Niezależnie od poglądów i sympatii politycznych, tworzymy jedną wielką rodzinę samorządową. Mamy przecież te same trudności i problemy do rozwiązania - dodaje burmistrz Lubania.

Rangę zgromadzenia podniosła wizyta Macieja Awiżenia — wojewody i Pawła Gancarza — marszałka województwa dolnośląskiego.

Wojewoda, przedstawiciel administracji rządowej, pytany był głównie o pieniądze dla samorządów z budżetu państwa, zaś marszałek wysłuchał postulatów dotyczących dróg i linii kolejowych. Poruszył też kwestie sprawnego i efektywnego wydatkowania środków europejskich. 

Przed burmistrzem G. Wieczorkiem jeszcze jedno podobne zebranie — Związku Gmin Kwisa.

Owoce tego maratonu spotkań na pewno pojawią się wkrótce, pod postacią konsultacji i wspólnych działań. 

(ŁCR)