Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

Z początkiem lipca przestanie być wypłacane świadczenie pieniężne dla osób, zapewniających ukraińskim uchodźcom zakwaterowanie i wyżywienie w swoich domach. Od 31 lipca finansowanie wsparcia będzie możliwe jedynie na podstawie podpisanej umowy z właściwym miejscowo wojewodą lub organem samorządowym, działającym na polecenie wojewody.

Z początkiem lipca przestanie być wypłacane świadczenie pieniężne dla osób, zapewniających ukraińskim uchodźcom zakwaterowanie i wyżywienie w swoich domach. Od 31 lipca finansowanie wsparcia będzie możliwe jedynie na podstawie podpisanej umowy z właściwym miejscowo wojewodą lub organem samorządowym, działającym na polecenie wojewody.

W dniu 7 czerwca 2024 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Od 1 lipca 2024 r. wchodzą istotne zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym uchylony zostaje przepis, na podstawie którego wypłacane jest świadczenie pieniężne na pokrycie kosztu osobom, które zapewniły uchodźcom zakwaterowanie i wyżywienie w swoich domach.

Osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, które aktualnie nadal goszczą obywateli Ukrainy, mogą złożyć wniosek o wypłatę świadczenia maksymalnie do 31 lipca 2024 r. Rekompensata może dotyczyć wyłącznie okresu zakwaterowania do 30 czerwca 2024 r. Należy pamiętać, że jest to termin ostateczny, a wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Od 31 lipca br. finansowanie wsparcia w postaci zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, będących w szczególnie trudnej sytuacji, będzie możliwe jedynie na podstawie podpisanej umowy z właściwym miejscowo wojewodą lub organem samorządowym, działającym na polecenie wojewody.

Miasto Lubań