Remont drogi w Platerówce

Inwestycja za ponad dwa miliony nabiera tempa. Mowa o przebudowie drogi powiatowej w Platerówce. Położono już pierwszą warstwę nowej nawierzchni. Długość modernizowanego traktu to ponad dwa kilometry.

Inwestycja za ponad dwa miliony nabiera tempa. Mowa o przebudowie drogi powiatowej w Platerówce. Położono już pierwszą warstwę nowej nawierzchni. Długość modernizowanego traktu to ponad dwa kilometry.

Środki na ten cel pozyskane zostały przez powiat z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą prac na tej drodze jest firma URBIT MICHALIK Sp. z o.o. z Kościelnik Dolnych. Cena modernizacji tego odcinka to ponad 2 mln 111 tysięcy złotych.  

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2486D w km 0+000–2+159. Zakres prowadzonych robót uwzględnia wymianę przepustów pod drogą i zjazdami, wyprofilowanie rowów odwadniających, wykonanie zjazdów na drogi gminne, posesje, a także grunty rolne.

Zaplanowano również wyrównanie i uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym z uwzględnieniem poszerzenia jezdni celem ujednolicenia jej szerokości oraz wykonanie robót nawierzchniowo – bitumicznych. Uwzględniono wykonanie ścieków rzędowych z kostki kamiennej, zabezpieczenie skarp barierami drogowymi, a także oznakowanie poziome.

Dzisiaj wraz z Konradem Rowińskim, Wicestarostą Lubańskim przypatrywaliśmy się postępom prac związanych z remontem drogi w Platerówce.  Kontynuujemy inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Zawsze stanowiło to priorytet i nadal tak będzie. – mówi Zbigniew Zjawin, Starosta Lubański.

Powiat lubański