Otwarcie wodnego placu zabaw

Od 29.06.2021r. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci spragnione wodnego szaleństwa do korzystania

Od 29.06.2021r. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci spragnione wodnego szaleństwa do korzystania

z Wodnego Placu Zabaw, który będzie czynny codziennie w godz. 11:00 - 20:00.

Cennik opłat za korzystanie z wodnego placu zabaw przy ulicy Różanej 2 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu

Lp.

Nazwa usługi

Cennik

(ceny brutto)

1.

bilet wstępu normalny bez limitu czasowego

 

7 zł

2.

bilet wstępu normalny popołudniowy zakupiony po godz. 17.00

5 zł

3.

bilet wstępu dla 1 opiekuna/pozostali opiekunowie

5 zł/7zł

4.

bilet wstępu dla grup zorganizowanych  (min. 10 osób – opiekun wstęp wolny)

5 zł

5.

bilet wstępu dla osób niepełnosprawnych (za okazaniem dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność)

4 zł

 

  1. Opłata pobierana będzie za każde wejście na obiekt od każdej osoby dorosłej oraz od każdego dziecka powyżej jednego roku życia.
  2. Dzieci osób korzystających ze świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (za okazaniem dokumentu potwierdzającego korzystanie ze świadczeń) – nie ponoszą opłat za wstęp.
  3. Opiekun/opiekunowie dzieci ponoszą opłatę zgodnie z ustalonym cennikiem
  4. Jednorazowe wejście na wodny plac zabaw uprawnia do przebywania na obiekcie bez limitu czasowego.
  5. Płatność za wejście na wodny plac zabaw regulowana jest „z góry” w kasie MOSiR
  6. Ceny biletów są cenami brutto