Zmiany w prezydium rady powiatu

Rada powiatu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Zmiany mogą nastąpić, gdy członkowie prezydium rezygnują i tak się stało w Radzie Powiatu Lubańskiego. Nową wiceprzewodniczącą została Beata Czeczot.

Rada powiatu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Zmiany mogą nastąpić, gdy członkowie prezydium rezygnują i tak się stało w Radzie Powiatu Lubańskiego. Nową wiceprzewodniczącą została Beata Czeczot.

Skład Rady Powiatu Lubańskiego uległ zmianom. 27 czerwca br. odbyła się trzecia sesja, podczas której uzupełniony został skład rady. Ze względu na objęcie funkcji Wiceburmistrza Świeradowa-Zdrój przez Dorotę Marek, mandat radnej uległ wygaśnięciu.

- Niestety w związku z objęciem stanowiska Zastępcy Burmistrza musiałam zrezygnować z mandatu Radnej Powiatu Lubańskiego, ponieważ tak stanowi prawo, uznałam jednak, że w naszym mieście jestem w stanie zrobić więcej dla świeradowian niż zasiadając w radzie – podkreśliła Dorota Marek.

Podczas ostatniej sesji ślubowanie złożyła Beata Czeczot.

Beata Irena Czeczot, zaangażowana jest w edukację, sport oraz dbanie o środowisko naturalne. Ukończyła studia II stopnia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie o specjalności pedagogika ogólna z resocjalizacją oraz Filologię Germańską w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Legnicy. Od 30 lat pracuję jako pedagog, specjalizując się w zakresie filologii germańskiej oraz fizyki. Obecnie pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej im. JP II w Smolniku. Od wielu lat jest inicjatorem i koordynatorem licznych działań na rzecz dzieci i młodzieży.

Powiat lubański