Trenujemy umiejętności strzeleckie

W OSS SG w Lubaniu odbył się ,,Kurs instruktorski z zakresu prowadzenia zajęć z broni palnej’’.

W OSS SG w Lubaniu odbył się ,,Kurs instruktorski z zakresu prowadzenia zajęć z broni palnej’’.

Na szkolenie zakwalifikowało się 20 funkcjonariuszy po zaliczeniu egzaminu kwalifikującego, który składał się z dwóch części. Teoretycznej, realizowanej w formie testu z wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz  praktycznej, polegającej na prawidłowym i skutecznym wykonaniu dwóch strzelań.

Celem głównym kursu było przygotowanie funkcjonariuszy SG do prowadzenia zajęć w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej z bronią palną . A w szczególności doskonalono umiejętności w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią palną podczas realizacji:

 • indywidualnych treningów strzeleckich z broni palnej, stosowania amunicji , skutków działania pocisków na organizm ludzki i użytkowanie osłon balistycznych,
 • programowych szkoleń strzeleckich i okresowych sprawdzianów strzeleckich,
 • szkoleń specjalistycznych i doskonalących dotyczących strzelań , obsługi i użycia różnych rodzajów broni palnej, m.in :
  - pistoletów,
  - pistoletów maszynowych,  
  - strzelb gładkolufowych,
  - karabinków,
  - karabinów wyborowych.

Przedsięwzięcie zakończyło się egzaminem składającym się z dwóch części . Część pierwsza miała charakter interdyscyplinarny i prowadzona była w formie teoretycznej oraz praktycznej. Natomiast część druga polegała na zaliczeniu strzelania dynamicznego. Wszyscy funkcjonariusze uczestniczący w kursie stanęli na wysokości zadania i zaliczyli egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym. Szkolenie zakończyło się w dniu 28.06.2024 r.   

Lubańska SG