Oznakowanie dróg i zmiana organizacji ruchu podczas SFM

Zmiana organizacji ruchu w czasie Sudeckiego Festiwalu Minerałów dotyczy 9 dróg gminnych: ul. Spółdzielczej, ul. Ratuszowej, Placu Strażackiego, ul. Grunwaldzkiej, ul. Wąskiej, ul. Tkackiej, ul. Mikołaja, ul. Szkolnej i ul. Wrocławskiej.

Zmiana organizacji ruchu w czasie Sudeckiego Festiwalu Minerałów dotyczy 9 dróg gminnych: ul. Spółdzielczej, ul. Ratuszowej, Placu Strażackiego, ul. Grunwaldzkiej, ul. Wąskiej, ul. Tkackiej, ul. Mikołaja, ul. Szkolnej i ul. Wrocławskiej.

Projekt organizacji ruchu został zatwierdzony przez zarządcę ruchu na drogach gminnych – Starostę Lubańskiego. 

Ul. Ratuszowa i część ul. Spółdzielczej (odcinek od ul. Wąskiej do ul. Ratuszowej) zostaną wyłączone z ruchu kołowego pojazdów. 

Z ul. Spółdzielczej i ul. Wąskiej ruch kołowy zostanie skierowany na zaplecze ul. Spółdzielczej w kierunku Placu Strażackiego za pomocą oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Lubański Rynek również zostanie wyłączony z ruchu kołowego pojazdów w następujący sposób:

  • Od strony ul. Wrocławskiej ruch zostanie skierowany w kierunku ul. Starej i Dzielnej oraz w kierunku Placu Lompy.
  • Dojazd do ul. Rynek zostanie wyłączony znakami „B – 1” (ZAKAZ RUCHU) zarówno od strony ul. Wrocławskiej jak i od strony ul. Mikołaja (na skrzyżowaniu z ul. Szkolną zostanie ustawiony zakaz wjazdu, w związku z czym odcinek ul. Mikołaja pomiędzy Szkolną a ul. Rynek zostanie wyłączony z ruchu kołowego).
  • Ruch pojazdów zarówno z ul. Szkolnej, jak i z ul. Mikołaja (odcinek pomiędzy ul. Graniczną i ul. Szkolną) zostanie skierowany w kierunku Placu Lompy.

Ruch pojazdów na ul. Wąskiej (pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. Husytów) zostanie skierowany w kierunku ul. Husytów – Plac Okrzei lub w kierunku ul. Tkackiej pod tunelem (na wysokości bloku mieszkalnego), a następnie w kierunku ul. Granicznej. 

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: od 1 lipca 2024 roku.

Termin przywrócenia pierwotnej organizacji ruchu: 8 lipca 2024 roku.

(UM/ ŁCR)