Dyżury poradnictwa specjalistycznego w lipcu 2024 r.

Dyżury poradnictwa specjalistycznego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku.

Dyżury poradnictwa specjalistycznego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku.

Psycholog

03.07.2024 r. - godz. 16.00-18.00
23.07.2024 r. - godz. 10.00-12.00

Terapeuta

10.07.2024 r. – godz. 10.00-12.00
18.07.2024 r. - godz. 16.00-18.00

Prawnik

01.07.2024 r. – godz. 09.00-11.00
11.07.2024 r. – godz. 14.00-17.00
15.07.2024 r. – godz. 09.00-11.00
27.07.2024 r. – godz. 09.00-12.00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku – udziela wsparcia i schronienia całodobowo.

Smolnik 22, 59-820 Leśna

Tel. 75 721 67 15 oraz 794 591 334