Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uniegoszczy

Już wkrótce ruszy pierwszy etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Uniegoszczy. Rozstrzygnięty został przetarg na realizację ww. inwestycji i w najbliższym czasie podpisana zostanie umowa z wykonawcą. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę Lubań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które stanowi 98%, a jej łączny koszt sięgnie ponad 1,9 mln. zł.

Już wkrótce ruszy pierwszy etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Uniegoszczy. Rozstrzygnięty został przetarg na realizację ww. inwestycji i w najbliższym czasie podpisana zostanie umowa z wykonawcą. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę Lubań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które stanowi 98%, a jej łączny koszt sięgnie ponad 1,9 mln. zł.

Inwestycja obejmie budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i ich zasilaniem w okolicy ulicy Pejzażowej, 1 Maja, Dymińsko Dolnej i Dymińsko Górnej w Uniegoszczy – etap 1.  Wykonawca będzie miał 13 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację zadania.

Gmina Lubań