Powiatowe spotkanie służb, straży i inspekcji

W dniu 02.07 br. odbyło się spotkanie starosty z przedstawicielami służb, inspekcji i straży. To ważne działanie  mające na celu omówienie bieżących spraw związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w Powiecie Lubańskim.

W dniu 02.07 br. odbyło się spotkanie starosty z przedstawicielami służb, inspekcji i straży. To ważne działanie  mające na celu omówienie bieżących spraw związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w Powiecie Lubańskim.

Takie spotkania obejmują szeroki zakres tematów, w tym m. in.  omówienie sytuacji związanej z przestępczością, działaniami prewencyjnymi, współpracą z policją oraz strażą pożarną, monitorowanie sytuacji epidemiologicznej, działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się chorób, współpracą z inspekcjami sanitarnymi czy omówienie wyników kontroli przeprowadzonych przez różne inspekcje.

Następnie przedstawiane są wnioski i rekomendacje do dalszych działań. Ponadto poruszane są kwestie dotyczące planowania i koordynacji działań na wypadek sytuacji kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe, katastrofy techniczne czy inne zagrożenia.

Celem takich spotkań jest zapewnienie skoordynowanych działań wszystkich służb i inspekcji, wymiana informacji oraz wypracowanie wspólnych strategii działania. Spotkania te pomagają również w identyfikacji problemów i wyzwań, z którymi boryka się powiat, oraz w podejmowaniu decyzji mających na celu poprawę sytuacji – mówi Zbigniew Zjawin, Starosta Lubański.

Powiat lubański