Szkolenie nt. ,,Komunikacja międzykulturowa”

We Wrocławiu odbyło się szkolenie nt. ,,Komunikacja międzykulturowa” dla  członków Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, które przeprowadziła funkcjonariuszka Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG w Lubaniu.

We Wrocławiu odbyło się szkolenie nt. ,,Komunikacja międzykulturowa” dla  członków Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, które przeprowadziła funkcjonariuszka Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG w Lubaniu.

ZPHM jest jednostką działającą przy Prezesie Rady Ministrów, powołaną na mocy ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej. Zespół kierowany jest do działań poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szkolenie miało na celu podniesienie profesjonalnego przygotowania członków ZPHM do działań: ratunkowych, humanitarnych oraz ewakuacyjnych, podejmowanych w różnych częściach świata z uwzględnieniem różnic kulturowych.

Lubańska SG