Doskonalimy umiejętności na „ATV-kach”

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału SG ukończyli w dniu 5 lipca 2024 r. czterodniowy kurs doskonalący: „Trening jazdy pojazdami ATV z wykorzystaniem urządzeń GPS – moduł II”. Szkolenie przeprowadzili instruktorzy Zakładu Ogólnozawodowego OSS SG w Lubaniu.

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału SG ukończyli w dniu 5 lipca 2024 r. czterodniowy kurs doskonalący: „Trening jazdy pojazdami ATV z wykorzystaniem urządzeń GPS – moduł II”. Szkolenie przeprowadzili instruktorzy Zakładu Ogólnozawodowego OSS SG w Lubaniu.

Głównym celem pierwszej części kursu było doskonalenie umiejętności poruszania się pojazdami ATV nabytymi na I etapie szkolenia, które mają wpływ na poziom bezpieczeństwa funkcjonariuszy w trakcie wykonywania zadań służbowych.

W drugiej części zajęć słuchacze w praktyce musieli wykazać się wiedzą z zakresu nawigowania w nieznanym terenie przy użyciu mapy i urządzenia GPS. Słuchacze mieli za zadanie odnaleźć się w terenie, wyznaczyć punkty oraz zaplanować trasy przejazdów pojazdami ATV.

Lubańska SG