Starosta z roboczą wizytą w Leśnej

Starosta Lubański Zbigniew Zjawin wraz z wicestarostą Konradem Rowińskim (we wtorek, 2 lipca br.) odwiedzili Leśną. Tematami poruszonymi podczas wizyty były kwestie dotyczące współpracy między samorządami, inwestycji lokalnych czy inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Starosta Lubański Zbigniew Zjawin wraz z wicestarostą Konradem Rowińskim (we wtorek, 2 lipca br.) odwiedzili Leśną. Tematami poruszonymi podczas wizyty były kwestie dotyczące współpracy między samorządami, inwestycji lokalnych czy inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Starosta spotkał się z burmistrzem Szymonem Surmaczem. Takie spotkania są istotne dla utrzymania dobrych relacji między powiatem a gminą oraz dla skutecznego rozwiązywania lokalnych problemów. Są one kluczowe dla efektywnego zarządzania i zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Dzięki nim możliwe jest lepsze koordynowanie działań oraz wspólne podejmowanie decyzji na rzecz zrównoważ onego rozwoju. Podczas wizyty Zbigniew Zjawin przyglądał się inwestycjom realizowanym przez leśniański samorząd.

Powiat lubański