Warsztaty nt. „Rola pełnomocnika w postępowaniu prowadzonym przed organami SG”

W obiekcie szkoleniowym w Szklarskiej Porębie funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG w Lubaniu przeprowadzili warsztaty, nt. "Rola pełnomocnika w postępowaniu prowadzonym przed organami SG ".

W obiekcie szkoleniowym w Szklarskiej Porębie funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG w Lubaniu przeprowadzili warsztaty, nt. "Rola pełnomocnika w postępowaniu prowadzonym przed organami SG ".

W dniach 03 – 05.07.2024 r. w przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele Komendy Główniej SG, Nadbużańskiego, Śląskiego, Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Bieszczadzkiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Karpackiego Oddziału SG oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.

Celem spotkania była wymiana dobrych praktyk i doświadczeń osób realizujących zadania w zakresie prowadzonych wobec cudzoziemców postępowań administracyjnych, z uwzględnieniem ustanowionego do postępowania pełnomocnika. Uczestnicy zapoznali się z tematyką związaną z rolą i obowiązkami pełnomocnika i organów prowadzących postępowanie.

Przedstawiono zakresy umocowania, rodzaje i formy pełnomocnictwa, a także obowiązki organu do badania z urzędu prawidłowości pełnomocnictwa. Przedyskutowano zasady uiszczania opłaty skarbowej w kontekście ważności pełnomocnictwa.

Wiele uwagi poświęcono również zagadnieniom związanym ze skutkami procesowymi ustanowienia pełnomocnictwa i prawami pełnomocnika w postępowaniu. Poruszono także kwestie ustanawiania przedstawiciela dla osoby nieobecnej oraz zasady wygaśnięcia i odwołania pełnomocnictwa.

Lubańska SG