Drugi Konwent Euroregionu Nysa

Jak niedawno wspominaliśmy, przedstawiciele 47 samorządów największego gminnego sojuszu w naszym subregionie jakim jest Euroregion “Nysa” wybrali nowe władze. Podczas krajowego zjazdu organizacji, Prezydent Jeleniej Góry, został wybrany na szefa Euroregionu Nysa.

Jak niedawno wspominaliśmy, przedstawiciele 47 samorządów największego gminnego sojuszu w naszym subregionie jakim jest Euroregion “Nysa” wybrali nowe władze. Podczas krajowego zjazdu organizacji, Prezydent Jeleniej Góry, został wybrany na szefa Euroregionu Nysa.

Jak podkreślił ustępujący prezydent Euroregionu Nysa - Piotr Roman, blisko trzy dekady istnienia organizacji, to wzmocniona współpraca transgraniczna. W ostatniej kadencji udało się zrealizować około 3 tysięcy projektów. Euroregion powstał w 1991 roku. Obejmuje trzy obszary przygraniczne położone w środkowej Europie, u styku granic Polski, Czech i Niemiec. Zrzesza po stronie polskiej 44 gminy i 7 powiatów.

5 lipca br. w Jeleniogórskim Ratuszu odbył się II Konwent kolejnej kadencji Euroregionu Nysa na czele z nowym Prezydentem Jerzy Łużniak- Prezydent Miasta Jeleniej Góry, Wiceprezydentami Piotrem Romanem i Rafałem Groniczem.

W spotkaniu uczestniczył również Starosta Lubański Zbigniew Zjawin, podczas którego omawiano sprawy związane z pograniczem polsko-czesko-niemieckim oraz wyłoniono nowych członków Komitetów Sterujących, Monitorujących i Oceniających dla projektów finansowanych z europejskich funduszy pomocowych.

Powiat lubański