Miła wizyta w Siekierczynie

Samorząd to przede wszystkim współpraca, dialog, wspólna realizacja potrzebnych mieszkańcom inwestycji. Temu właśnie mają służyć wizyty starosty w gminach Powiatu Lubańskiego.

Samorząd to przede wszystkim współpraca, dialog, wspólna realizacja potrzebnych mieszkańcom inwestycji. Temu właśnie mają służyć wizyty starosty w gminach Powiatu Lubańskiego.

Tego typu spotkania są ważne dla sprawnego funkcjonowania administracji publicznej i efektywnego zarządzania regionem. W zeszłym tygodniu starosta Zbigniew Zjawin spotkał się z Dariuszem Furdykoniem Wójtem Gminy Siekierczyn.

Przypomnijmy, że Zbigniew Zjawin właśnie tam, od 2020 r. pełnił funkcję Sekretarza Gminy Siekierczyn, a od 2021 r. sprawował również funkcję zastępcy Wójta Gminy Siekierczyn.

Podczas spotkania w Siekierczynie rozmawialiśmy właśnie o współpracy, dzięki której przymierzamy się do realizacji wielu projektów, które posłużą naszym mieszkańcom. Przykładem wzorowej współpracy jest choćby ostatnia inwestycja, która zrealizowana została  przez powiat we współpracy z Gminą Siekierczyn – modernizacja ulicy Lipowej w Zarębie. Wierzymy w to, że wiele ważnych zadań będziemy razem realizować dla dobra lokalnych społeczności – podkreśla Zbigniew Zjawin.

Powiat lubański